ติดตั้งโซลาร์เซลล์ครบวงจร

เสริมระบบประปาภายในบ้าน ให้การใช้น้ำเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ DEXZON (เฉพาะตัวเครื่อง) สำหรับสูบและจ่ายน้ำเพื่อการใช้งานอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค-บริโภค, งานเกษตรกรรมในพื้นที่กว้าง รวมไปถึงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงดันน้ำสูง ตัวปั๊มผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ให้การใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีติดขัด ทั้งยังปลอดภัยด้วยการป้องกันมอเตอร์ หากมีความร้อนที่สูงมากจนเกินไป ระบบจะทำการตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

ใช้ติดตั้งคู่กับแผงโซล่าเซลล์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน
เสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่ออย่างดี คงทน ทนทานต่อการสึกกร่อน
ใบพัดน้ำผลิตจากทองเหลือง ให้ความทนทาน ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ ด้วยกล่องคอนโทรล MPPT พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LED
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, กระแสไฟฟ้าต่ำ และอุณหภูมิสูงผิดปกติ
ผ่านการรับรองมาตรฐานการกันน้ำ IP65

 การประยุกต์ใช้งานพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ได้มีการนำแผงโซล่าเซลล์ มาใช้งานในการเกษตร มากขึ้น เพราะนั้น  เป็นคำตอบเดียวที ทุกสวนต้องมี ระบบโซล่าเซลล์มาใช้ในสวน ฟาร์ม  ไร่ นา สวนผสม  เพราะไม่มีพลัังงานอันไหนที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้   หากท่านมีคำถามเหล่านี้อยู้ในใจและยังไม่มีคำตอบ

ระบบโซล่าเซลล์ ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมี แบบ ดังนี้

1. ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

เป็นระบบที่ใช้ไฟกลางวัน เป็นระบบที่ประหยัดที่สุด ใช้เฉพาะในตอนกลางวัน โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรโดยระบบใช้ไฟกลางวัน เป็นระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเกษตรกรเพราะจะทำให้เกษตรกรไม่ต้องจ่ายค่าไฟ หรือค่าน้ำมันในการสูบน้ำเข้านาและทำการเกษตร อีกทั้งระบบนี้ยังเป็น ระบบที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด ทำให้เกษตรกรที่มีเงินลงทุนน้อยก็สามารถ เข้าถึงเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ เช่น ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

2. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

            เป็นระบบที่ใช้ไฟกลางวัน ระบบนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่แล้ว ซึ่งระบบนี้จะคล้ายกับระบบ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง แต่จะมีการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ โดยระบบนี้ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ปั้มน้ำ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ครบวงจร โดยมีการ คำนวณ ออกแบบ ระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานก่อนการติดตั้ง โดยทีมงานช่าง วิศวกร ผู้ชำนาญงาน และ มีประสบการณ์โดยตรงในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ จึงทำให้ได้ระบบโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการติดตั้งในสถานที่ต่างๆ เพียงพอต่อการใช้งาน และคุ้มค่าต่อการลงทุน
       เนื่องจากระบบโซล่าเซลล์แต่แบบเมื่อมีการติดตั้งไปแล้ว จะมีการใช้งานที่ยาวนานตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัว ดังนั้น ซันเนอร์ยี่จะให้ความสำคัญตั้งขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในการติดตั้งและใช้งานระบบโซล่าเซลล์

-การออกแบบคำนวณระบบโซล่าเซลล์แต่ละแบบ ออฟกริด ออนกริด ไฮบริด โซล่าปั๊ม พลังงานแสงอาทิตย์
-การเลือกอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ราคาเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
-การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ จะต้องมีความเข้าใจการทำงานของระบบโซล่าเซลล์แต่ละแบบและมีประสบการณ์ที่แท้จริง ตลอดไปถึงโครงสร้างหลังคาแต่แบบในการติดตั้ง
 -การดูแลและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ และการบริการหลังการขาย
-การรับประกันอุปกรณ์โซล่าเซลล์แต่ตัว  เช่น แผงโซลาร์เซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่  อินเวอร์เตอร์ 

โปรส่งฟรี!ทั่วไทย
ปั้มโซล่าเซลล์&แอร์โซล่าเซลล์

  • บริษัท เkasetsolar MHQ5+MQ ตำบล ป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120
  • เราคือ ศูนย์กลาง จำหน่ายและส่งออก ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ & แอร์โซล่าเซลล์ พร้อมบริการ จัดส่งให้ฟรี! ทั่วประเทศ
  • เรามี แบรนด์ PURPOSE คือ การช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ให้กับพี่น้องเกษตรไทย ด้วย นวัตกรรมโซล่าเซลล์